Модерната апаратура, иновативните технологии и все по-прецизните разработки на революционни медикаменти намират все по-голямо приложение в съвременната медицинска наука и практика, като позволяват навременна диагностика и лечение на широк спектър от заболявания.

СТАРТИРА СКРИНИНГОВ ПРОЕКТ ЗА РАННА ДИАГНОСТИКА НА РАК НА БЕЛИЯ ДРОБ

Целта на инициативата „Заедно срещу рака на белия дроб“ е да се изготви, предложи и подготви за въвеждане в рутинната медицинска практика в България алгоритъм, по който да се провежда скрининг на рака на белия дроб.

Идеята на проекта е чрез мултидисциплинарен екип от лекари, инженери, софтуеристи, логистици и комуникатори да бъдат:

– Организирани образователни кампании за дефинирани групи от населението, разясняващи ролята на профилактиката и скрининга за ранно откриване на рака на белия дроб.

– Създаване на алгоритъм за селекция на рискови групи, при които активната профилактика и провеждане на нискодозова компютърна томография биха имали максимална ефективност за ранно откриване на заболяването.

– Изработване на протоколи за провеждане на нискодозова компютърна томография и проследяване на пациентите с открити патологични промени в белите дробове.

– Отчитане на получените резултати и оценка на ефективността от провеждането на скринингов проект на национално ниво.

– Реализиране на програма, целяща отказ от тютюнопушене на пушачите, включени в скрининговата програма.

Обществената полза от проекта ще се изрази в снижени разходи за неефективното късно лечение, както и в съхранена работоспособност на успешно лекуваните пациенти с ранно установен стадий на болестта.

ИНОВАТИВЕН ИМПЛАНТ СПАСИ СЛУХА НА ДЕТЕ

Специален слухов имплант, който предава звука чрез вибрации по костен път, спаси слуха на 8-годишно момиченце от Стара Загора. За разлика от кохлеарни импланти, които стимулират кохлеята по електрически път, този имплант стимулира едновременно и двете уши чрез костни вибрации към вътрешното ухо. За да бъде ефективен обаче, пациентът трябва да бъде с относително запазена функция на вътрешното ухо.

Имплантацията бе извършена в Тракийския център по кохлеарни имплантации на Болница „Тракия“ от нейния ръководител доц. д-р Петър Руев. Досега детето е било слухопротезирано с конвенционални апарати по костен път заради вроден двустранен холестеатом с наличие на други малформативни белези. Момиченцето е многократно оперирано заради тези заболявания в УНГ отделението на Болница „Тракия“.

Цената на този вид слухови импланти е около 10 000 евро. Те все още не се реимбурсират от Здравната каса, но след преминаването на Агенцията за деца с физически увреждания в структурата на касата, финансирането е станало възможно по индивидуален път.

НОВ ХИРУРГИЧЕН МЕТОД ОБЛЕКЧАВА СИМПТОМИТЕ НА БАЗЕДОВА БОЛЕСТ

Той е въведен в Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ в края на миналата година и досега са оперирани над 15 човека. Базедовата болест е автоимунно заболяване на щитовидната жлеза, което възниква вследствие на ненормално усилената ú дейност. От него страдат предимно жените, а болестта обикновено се проявява в активна възраст. Основни фактори за отключването ú са фамилното предразположение и силният стрес. В случаите, когато тиреоидните хормони на пациента са много завишени, се наблюдава прекомерна изпъкналост на очите. Възможна е появата на напрежение, болка и дори намаляване на зрението или пък двойно виждане. Най-неприятна е невъзможността на пациентите с тази диагноза да затворят клепачите си по време на сън. Новият метод помага за разрешаването и на този проблем.

Интервенцията, която се прилага, е срединна орбитална декомпресия и се извършва ендо-
скопски – минимално инвазивно, като достъпът е през носната кухина. Операцията трае около 50 минути, а на следващия ден пациентът вече може да бъде изписан. Извършването на операцията през носната кухина е много по-елегантно и нетравматично за пациента. Старите техники за декомпресия включват кожен разрез по хода на веждата през лицето по „рамката на очилата“, което само по себе си представлява козметична деформация. До месец след интервенцията пациентите възвръщат нормалния си начин на живот.

БЪЛГАРСКИ УЧЕНИ ОТКРИХА НОВО ГЕНЕТИЧНО ЗАБОЛЯВАНЕ

Екипът на проф. Ивайло Търнев – доц. Теодора Чамова и д-р Ани Танева от Клиниката по нервни болести на УМБАЛ „Александровска“, откри ново генетично заболяване. Учените са работили съвместно с колегите си проф. Кармен Парадас от Испания и проф. Волкер Страуб от Великобритания.

Те открили нов ген, който води до развитието на генетичното заболяване, автозомно-рецесивна форма на мускулна дистрофия тип пояс-крайник- LGMD R21; OMIM# 617232. Мускулните дистрофии пояс-крайник са група от клинично хетерогенни генетични заболявания, характеризиращи се с прогресивна слабост и атрофия на скапуларните и тазови мускули, с доминантно или рецесивно унаследяване.

Генът, отговорен за заболяването, се нарича Protein O-glucosyltransferase 1 (POGLUT1). Той кодира ензим, чиято активност е от основополагащо значение за клетъчния сигнален път Notch. До този момент са описани 15 пациенти от 9 несвързани семейства от България, Испания, Италия, Германия, САЩ, Иран и Обединени арабски емирства.

„Началото на заболяването варира от 1-то до 5-то десетилетие от живота на човека с първоначално засягане на проксималните мускули на долните крайници, последвани от тези на горните“ , обяснява проф. Търнев и допълва, че откритието е публикувано в един от най-престижните медицински журнали.