Модерната апаратура, иновативните технологии и все по-прецизните разработки на революционни медикаменти намират все по-голямо приложение в съвременната медицинска наука и практика, като позволяват навременна диагностика и лечение на широк спектър от заболявания.

НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ЦЕНТЪР ЗА ДЪЛГОСРОЧНИ ГРИЖИ В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА ОТВАРЯ ВРАТИ В СОФИЯ

Частният комплекс, собственост на Blocks Health and Social Care с основател Илиан Григоров, се изгражда в подножието на Витоша и ще се простира върху площ от 35 декара.

Той ще се състои от 21 сгради с обща площ 33 хил. кв. м, в които ще влизат 13 еднофамилни къщи за настаняване на възрастни хора от семеен тип, хоспис, медицински център и център за грижа за паметта, които вече приемат резиденти и пациенти. Хосписът е оборудван с високотехнологични медицински легла с антидекубитални матраци и собствена кислородна инсталация.

През 2021 г. предстои да бъде открита и болница за рехабилитация, включваща 100 легла, и център за извънболнична помощ, оборудвана с най-модерните антигравитационни пътеки, басейн за хидротерапия и водна бягаща пътека, както и високотехнологични роботизирани апарати за раздвижване.

В подготовката на проекта Blocks Health and Social Care си сътрудничи с най-престижния център за рехабилитация в света, разполагащ и с най-голям изследователски бюджет в областта – Shirley Ryan Ability Lab, номер 1 в САЩ през последните три десетилетия.

Целта на комплекса е да предостави цялостно и иновативно решение в областта на рехабилитацията, дългосрочните и палиативни грижи. Демографските характеристики на населението у нас предполагат повишена нужда от целенасочено развитие в тази сфера.

Около 1,5 милиона българи са на възраст над 65 години, а 200 хиляди от тях са над 80-годишна възраст. Средният брой легла за дългосрочна грижа в ЕС е 750 на всеки 100 хиляди души, а в България тази цифра е едва 30.

„МАЙЧИН ДОМ“ И НАЦИОНАЛНИЯТ ЦЕНТЪР ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ С ЩЕДРИ ДАРЕНИЯ

Университетската акушеро-гинекологична болница „Майчин дом“ и Националният център по трансфузионна хематология получиха щедри дарения – германски апарати за плазмафереза от последно поколение, които осигуряват лесно и бързо събиране на висококачествена плазма.

Средствата за закупуването им са събрани от дарения в благотворителната кампания на Асоциация на прокурорите и Камара на следователите в България.

Високото ниво на пречистване и качество на плазмата се дължат на уникалната технология на работа на иновативната машина. С една процедура от един донор могат да се съберат до 3 терапевтични дози плазма.

Изпълнителният директор на „Майчин дом“ проф. д-р Иван Костов и директорът на Националния център по трансфузионна хематология д-р Николай Николов изказаха своята благодарност към дарителите.

Благотворителната кампания продължава, като се предвижда закупуването на още апарати за плазмафереза, които ще бъдат дарени на други болници.

ВМА И „МАЙЧИН ДОМ“ СЪС СЪВМЕСТНА ОПЕРАЦИЯ

Сложна онкологична операция обедини усилията на екип от специалисти от столичната Университетска акушеро-гинекологична болница „Майчин дом“ и ВМА.

Лекарите успяха да отстранят злокачествен тумор на матката чрез ендоскопска хирургична интервенция, извършена с робота Da Vinci. В случая е използван най-модерният метод на оценка на стадия на заболяването, прилаган във водещите гинекологични болници в света – чрез инжектиране на имунофлуоресцентно багрило, спомагащо да се разкрият лимфните възли с метастази и разсейки.

БАЛИ ОТПРАЗНУВА 10-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ

Българската асоциация за лекарствена информация (БАЛИ) навърши 10 години. От създаването си досега неправителствената организация е провела над 72 обучения, в които са участвали повече от 4500 експерти.

БАЛИ има над 60 корпоративни и повече от 90 индивидуални членове, а основната ú цел е обучение и повишаване на квалификацията.

Лекторите и гостите в обучителните семинари, кръгли маси и конференции, организирани от асоциацията, са представители на регулаторните органи, експерти от индустрията и неправителствени организации, свързани със сектора както в България, така и в останалите европейски държави.

Въпреки пандемията заради COVID-19 през 2020 г. БАЛИ организира международно събитие с голямо общоевропейско значение, в което участваха над 150 регулаторни експерти от индустрията в България и други европейски държави, представители на държавни институции и неправителствени организации в сектора.

Заради дейността си БАЛИ се ползва с голямо доверие от страна на фармацевтичната индустрия у нас и в ЕС, а също така и с партньорско отношение от страна на регулаторни органи и държавни институции на национално и на международно ниво.