Намери аптека BETTY

Betty Instagram
Контакти
За фармацевти

20 хиляди лева за бизнес на човек с увреждане

02.08.21

[vc_row][vc_column][vc_column_text css=".vc_custom_1627910890398{margin-bottom: 0px !important;}"]С до 20 хиляди лева ще бъдат финансирани хората с увреждания, които имат желание да стартират собствен бизнес.

Кандидатите трябва да бъдат с 50 и над 50% намалена трудоспособност, да нямат учредено еднолично предприятие или да бъдат съдружници в друга фирма. Проектните предложения трябва да бъдат изпратени до 16 август в Агенцията за хората с увреждания (АХУ).

Отпуснатите средства могат да бъдат ползвани за учредяване на ново предприятие, оборудване на разкритите работни места, като оборотен капитал или за покриването на обучителен курс на собственика.

АХУ ще подпомага и проекти на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания с цел стимулиране на заетостта на хората в специализирана среда. Чрез него ще се даде възможност за изграждането на онлайн платформа с уебсайт, която да популяризира услугите и продукцията на предприятията. Документите трябва да бъдат подадени до 26 август, а по процедурата могат да бъдат отпуснати до 80 хиляди лева.

Агенцията обявява още конкурс за проекти за изграждането на достъпна архитектурна среда на исторически, културни и спортни обекти. До 12 хиляди лева могат да бъдат отпуснати за изграждането на рампи, пътеки за хората със зрителни увреждания, адаптиране на входовете и изходите на сградите и поставяне на сигнализации за хората със зрителни и слухови проблеми.

До 15 хиляди лева ще бъдат отпуснати за подобряването на вътрешната среда, а за изграждането на нови и преустройството на стари асансьори или платформи – до 50 хиляди лева. Предложенията трябва да бъдат изпратени в срок до 14 септември.

Националната програма за заетост на хората с увреждания дава възможност и за финансиране до 10 хиляди лева на работодателите за осигуряване на достъп до действащи или нови работни места за хората с трайни увреждания в трудоспособна възраст. Същата сума може да бъде отпусната за приспособяването на вече съществуващи работни места или за оборудването на нови такива.

До 1000 лева се отпускат за придобиване на допълнителна квалификация или преквалификация на работник с увреждане. Документи могат да се подават до 17 август.

Всички условия за кандидатстване по проектите и допълнителна информация за тях могат да бъдат открити на интернет страницата на Агенцията за хората с увреждания.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

cross